• бл.386, 1336 zh.k. Lyulin 3, Sofia

"в близост до метростанция Люлин"